Nazad
10.04.2021

Pravila Menaž programa lojalnosti

Organizator i trajanje 

Organizator programa lojalnosti “ZA NAJLEPŠE USKRŠNJE POSLASTICE” (u daljem tekstu: Program) je Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29 u saradnji sa Mercator lancem prodajnih objekata. Program traje u periodu od 10.04.2021. godine do 15.5.2021. godine i organizuje se, u svim RODA i IDEA objektima, na teritoriji Republike Srbije.

Pravila će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici organizatora www.menaz.rs.

Opis konkursa

Mogućnost učestvovanja u Programu ostvaruje se kupovinom minimum jednog proizvoda Menaž Čoko dugmića i minimum jednog od prozvoda: Piškote 210g ili Petit Buerre 510g isključivo u Roda i IDEA objektima na teritoriji Republike Srbije za vreme trajanja Programa, od 10.04.2021. godine do 15.5.2021. godine. Za realizovanu kupovinu navedenih proizvoda potrebno je sačuvati fiskalni račun.

Pri kupovini minimum jednog proizvoda Menaž Čoko dugmića i minimum jednog od proizvoda Piškote 210g ili Petit Buerre 510g, od prodavaca na kasi, svaki učesnik dobija jednu nalepnicu za jedan kupljeni proizvod koji učestvuje u Programu, koju je potrebno zalepiti na talon koji se dobija uz nalepnicu. Kako bi se ostvario uslov za osvajanje poklona, potrebno je da na jednom talonu bude zalepljeno 12 nalepnica na polja predviđena za lepljenje.

Kako bi dobio poklon, Učesnik koji zalepi 12 nalepnica na jedan talon, poziva Kontakt centar priređivača besplatnim pozivom na broj telefona 0800 200 003 (radnim danima, ponedeljak-petak od 8h do 16h), za vreme trajanja Programa lojalnosti. Kontakt centar priređivača će prilikom poziva Učesniku dati instrukcije kako da pošalje fotografisan popunjen talon i fiskalne račune kao dokaz o ostvarenom uslovu za dobijanje poklona i zamoliti za ime i prezime Učesnika. 

Učesnicima koji Kontakt centru Organizatora dostave dokaz o ispunjenosti uslova za dobijanje poklona i lične podatke (ime i prezime) Kontakt centar će dati mogućnost izbora Metalac prodavnice u kojoj učesnik želi da preuzme svoj poklon. Poklon će biti registrovan pod imenom i prezimenom koje je Učesnik prijavio Kontakt centru Organizatora. 

Kontakt centar Organizatora će prilikom davanja instrukcija o slanju dokaza o ispunjenosti uslova za dobijanje poklona, istovremeno upozoriti Učesnika da je dužan da prilikom uručenja poklona u Metalac prodavnici pokaže ličnu kartu i preda popunjen talon i fiskalne račune. 

Poklon će biti na raspolaganju za preuzimanje u izabranoj Metalac prodavnici 10. dana (desetog dana) nakon izbora prodavnice od strane Učesnika koji je ispunio sve uslove za preuzimanje poklona, a najkasnije 20 dana od navršenog 10. dana od dana izbora prodavnice.

Ukoliko Učesnik iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti da preda talon i/ili fiskalne račune, neće ostvariti pravo na poklon.

Fond poklona i preuzimanje poklon paketa 

Fond poklona:

  • Metalac kaserola 500 kom

Preuzimanje poklona se vrši isključivo uz ličnu kartu, talon popunjen sa 12 Štark nalepnica i fiskalnim računima koji se prikazuju kao dokaz ispunjenja uslova i predaju zajedno sa talonom u izabranoj Metalac prodavnici. 

Poklon će biti na raspolaganju za preuzimanje nakon 10 dana od dana kada Učesnik kontaktira Kontakt centar Organizatora i odabere željenu Metalac prodavnicu za preuzimanje poklona, uz prethodno priložen dokaz o ispunjenosti uslova za preuzimanje poklona, a najkasnije 20 dana od dana izbora prodavnice. Učesnici Programa ne mogu da zahtevaju poklone u većim količinama ili drugačije poklone od onih koji su a definisani u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Informacije u vezi sa programom mogu se dobiti besplatnim pozivom Kontakt centra Organizatora, radnim danima, ponedeljak-petak od 8h do 16h na sledeći broj: 0800 200 003 kao i na internet stranici Organizatora www.menaz.rs

Žalbe i reklamacije

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator Programa. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti Učesnike.

Zaštita ličnih podataka 

Učesnici Programa se izričito saglašavaju da Organizator koristi njihove lične podatke, koje su učesnici saopštili Organizatoru u okviru učešća u Programu, za potrebe ovog Programa i preuzimanja poklona.

U periodu upravljanja ličnim podacima Učesnik ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje ličnih podataka, slanjem zahteva na e-mail adrese Organizatora: [email protected] ili [email protected]. Učesnik je upoznat i izričito se slaže da Organizator može pojedine radnje u vezi sa obradom dobijenih ličnih podataka poveriti Agenciji, odnosno drugom ugovornom obrađivaču. Ugovorni obrađivač može da obrađuje lične podatke samo u granicama ovlašćenja, u skladu sa definisanim namenama.

Prilikom dostavljanja ličnih podataka, na poseban upit Organizatora, Učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje datih obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalni pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd.), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe. Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kom trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Porezi 

Učesnik, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

Nadležnost u slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Programa nadležan je sud u Beogradu.

Mogućnost prekida Programa

Osim u slučaju prekida Programa usled podele poklona pre isteka roka trajanja, Program može da se prekine u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne. Učesnici će o prekidu programa biti obavešteni putem Internet stranice Organizatora: www.menaz.rs

Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog Programa, a koja se na taj način nanese bilo Učesnicima Programa, bilo trećim licima.

Mogućnost izmene pravila programa

Organizator zadržava pravo da menja pravila Programa, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost. Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promenama ili ažuriranju putem Internet stranice www.menaz.rs

U Beogradu, 08.04.2021. godine za Atlantic Štark doo Beograd, Marko Njavro, direktor