Menu

VEST

Uslovi i pravila konkursa “Menaž nagrađuje: Pošalji recept osvoji nagradu!”

Organizator

Privredno društvo „Soko Štark d.o.o. Beograd“, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 000 Beograd, (u daljem tekstu: Organizator), organizuje konkurs pod nazivom “Menaž nagrađuje: Pošalji recept osvoji nagradu!” Predmet konkursa je izbor najboljih recepata za pripremu čokoladnih poslastica koje sadrže Menaž čokoladu od 100g ili 200g.

Opis konkursa

Konkurs traje od 01. oktobra do 26.novembra 2019. godine.

Konkurs se organizuje za sve posetioce sajta www.menaz.rs koji za vreme trajanja konkursa posete sajt, ispune formular za slanje recepta i prihvate prava i obaveze.

Pri popunjavanju formulara recepta učesnici su dužni da unesu email, korisničko ime, naziv recepta, sastojke, tekst za pripremu i savet. Uslov za učešće jeste i prihvatanje pravila konkursa, naznačenih u ovim pravilima. Korisnik sam bira kategoriju recepata u okviru koje želi da učestvuje sa svojim receptom.

Trajanje konkursa je 8 nedelja, od 01. oktobra do 26. novembra 2019. godine. Po završetku konkursa biće izabrano ukupno 24 dobitnika, za svaku kategoriju biće izabran po tri autora pobedničkih recepata.

Nagrade su 10 Menaž čokolada od 100gr i 10 Menaž čokolada od 200gr.

Uslovi i ograničenja

Uslov za učešće u konkursu jeste slanje recepta za pripremu čokoladnih poslastica koje sadrže Menaž čokoladu od 100g ili 200g. Potrebno je da korisnik izabere jednu od ponuđenih kategorija u okviru koje spada njegov recept. Kategorije koje su navedene:

Torte
Keksi
Kolači
Slatka peciva
Palačinke
Pite
Kremovi I prelivi
Ukrašavanje

Pošiljalac recepta odgovaran je za autentičnost poslatog recepta.

Pravo učešća imaju sva lica, posetioci sajta, sa prebivaliśtem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod organizatora, kao ni njihove porodice, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator zadržava pravo da ne objavi svaki recept ukoliko isti ne zadovoljava uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni recepte koji sadrže neprimerene tekstove i neprikladne fotografije.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

Organizator zadržava prava da u bilo kom trenutku izmeni pravilnik.

Pobednički recepti i nagrade

Stručni žiri Ogranizatora izabraće ukupno 24 pobednika odnosno dobitnika nagrada, odnosno svake nedelje po 3 dobitnika nezavisno od kategorije recepta koju su poslali.

Pobednici će biti objavljeni na sajtu i to:

8. oktobra 2019. - 3 pobednika
14. oktobra 2019. - 3 pobednika
21. oktobra 2019. - 3 pobednika
28. oktobra 2019. - 3 pobednika
4. novembra 2019. - 3 pobednika
12. novembra 2019. - 3 pobednika
18. novembra 2019. - 3 pobednika
26. novembra 2019. - 3 pobednika

U obzir će biti uzeti svi recepti pristigli do 24:00 prethodnog dana.

Kriterijum odabira je:

Ispunjeni uslovi učešća

Kreativnost recepta

Odgovarajući recept za odabranu kategoriju

Nagrada za pobedničke recepte čini jedan slatki paket Menaž proizvoda.

Poklon paket Menaž proizvoda sadrži: 10 kom Menaž čokolade 100g i 10 kom Menaž čokolade 200g.

Pobednički recepti će po završetku konkursa biti objavljeni na sajtu www.menaz.rs u okviru blog sekcije. Po odabiru pobedničkih recepata, organizator će kontaktirati dobitnike putem emaila, kako bi se dogovorili oko dostavljanja i uručenja nagrade.

Saglasnost i prenos autorskih prava na fotografijama

Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji,kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro , bez posebne naknade , te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji.

Učesnici konkursa izričito izjavljuju da isključivo organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na fotografijama (autorsko delo) bez obaveze navodjenja imena autora.

Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

Pobednik konkursa odriče se svih autorskih prava, bez obzira na načine i tehnička rešenja za korišćenje, obradu fotografije. Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže. Učesnik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji i garantuje da autorsko delo ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Isporuka poklon paketa

Organizator će pobednicima dostaviti poklon pakete, najkasnije u toku 15 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa učesnicima čiji su recepti odabrani kao pobednički u roku određenom u ovim pravilima.